Elra

Mijn verhaal

Dit is wie ik ben

Een enthousiaste hoog gevoelige vrouw met goed ontwikkelde didactische en coaching vaardigheden.
Ik help  jou terug te brengen naar jou oorspronkelijke zelf.
Uit het hoofd in het hart!
Hierbij maak ik gebruik van mijn sterk ontwikkelde intuïtieve vaardigheden.

Jarenlang ben ik werkzaam geweest als Beeldend kunstenaar, waar ik o.a. les heb gegeven in Tekenen en Schilderen en Workshops voor Particulieren en Bedrijven heb verzorgd. 
Mijn intuïtieve gaven hebben er toe geleid dat ik cursussen in persoonlijke ontwikkeling heb opgezet, met als doel de mens terug te brengen bij zijn oorsprong. Tijdens mijn persoonlijke ontwikkeling heb ik Reiki, Eft, bescherming vanuit de Inca’s en Healing arts beëindigd en besloot ik de opleiding creatieve therapie te volgen. Overtuigd van het belang mijn intuïtieve gaven in te zetten om mijn medemens te begeleiden heb ik hierna de opleiding Energetische therapie met succes kunnen afronden. Deze opleiding was de brug tussen mijn gave en het gericht werken met energie.

Na het afronden van de opleidingen, ben ik mijn eigen praktijk gestart. 

Naast mijn eigen praktijk ben ik docent en coördinator bij het opleidingsinstituut the Nem academy in Breda.

New Energy
Movers